AKV

Om AKV

Om AKV

AKV Langholt er den nordligste af Danmarks fire kartoffelstivelsesfabrikker og har ca. 200 andelshavere hovedsageligt bosiddende i Vendsyssel og Himmerland. AKV har sine fabriksanlæg ved Langholt nord for Aalborg.

AKV Langholt producerer kartoffelstivelse baseret på leverancer af kartofler fra fabrikkens andelshavere. Kartoflerne leveres til fabrikken i perioden september til december, den såkaldte kampagneperiode, i hvilken der produceres kartoffelstivelse i døgndrift. Den årlige produktion er på 85.000 ton.

Kartoffelmark

En del af AKV´s kartoffelstivelse forædles i et tæt samarbejde med det amerikansk-ejede selskab Cargill, med hvem AKV har dannet et 50/50 joint-venture selskab, Cargill-AKV I/S. Det fælles selskab fremstiller forskellige modificerede stivelser til brug indenfor papirindustrien. Forædlingen sker på helårsbasis og i døgndrift på et særskilt fabriksanlæg på AKV´s fabriksareal i Langholt.

Den modificerede stivelse samt en mindre del af AKV´s øvrige stivelser sælges via Cargill-koncernens internationale salgsnet. Resten af stivelsen, samt AKV´s protein, kartoffelpulp og K-2 (inddampet kartoffelsaft) sælges direkte af AKV Langholt.

AKV varetager endvidere fremavl og salg af læggekartofler til både industri- som spisebrug i samarbejde med forskellige partnere i såvel ind- som udland.

AKV Langholt og Cargill-AKV I/S beskæftiger i årsgennemsnit ca. 55 medarbejdere.

Mænd på en mark