AKV

Hvad er kampagnen?

Kampagnen er den periode hvor AKV Langholt modtager kartofler til produktion af kartoffelmel.

Perioden løber typisk fra ca. 1. september og til udgangen af december eller til der ikke er flere kartofler.
I kampagnen modtages der dagligt ca. 3.300 ton kartofler - det svarer til 100 indvejninger.

Ved indvejning udtages der en prøve af kartoflerne, som analyseres for stivelse og smuds, og avleren afregnes efter resultatet.

Kartoflerne aflæsses, transporteres gennem vaskeriet, hvor de bliver vasket, sten og andre fremmedlegemer sorteres fra, og kartoflerne fortsætter til fabrikken, hvor de forarbejdes til kartoffelmel.