AKV

Sortsvalg af melkartofler

Sortsvalg af melkartofler

Der er rigtig mange forhold, der spiller ind på valg af kartoffelsort, og ikke mindst egne erfaringer er vigtige her. Nogle af de vigtigste parametre, der kan indgå i overvejelsen, er nævnt herunder, og også tilgængelighed af læggekartofler spiller ind. Til den kommende sæson ved vi allerede nu, at der er begrænsede mængder i sorten Nofy pga. en fejl i opformeringsprogrammet, og der vil ligeledes være begrænsede mængder i Seresta, fordi vi ikke fik opformeringsmateriale i 2020.

Tidlighed

Som hovedregel giver tidlige sorter et lavere udbytte og er mere tørke-/varmefølsomme. Men tidlige sorter er en forudsætning for at kunne starte kampagnen tidligt, og alternativet til dette er, at produktionsperioden forlænges til december/januar. Den senere høst vil give et større kartoffeludbytte, men dette skal afvejes mod lagertab, lageromkostning og lagerrisiko. Endvidere er valg af tidlig sort en mulighed for at udnytte sin optagekapacitet bedre.

Sorter til tidlig levering er Seresta og Kuba. Af disse er Kuba den mest robuste, som kan klare sig uden vanding, når blot det ikke er på den letteste jord. Seresta har den bredeste nematoderesistens og en stivelsesprocent, der er 2-3% højere end Kuba.

Allstar, Stratos og Kardal kan også bruges til levering i den tidlige ende, men de er sjældent høstklare til de første leveringer.

Uvandet

Ingen kartoffelsorter kan gro uden vand, men nogle sorter reagerer mere negativt på vandmangel/varme end andre. Her tænkes på evnen til at genoptage væksten, når vandet kommer, og risikoen for, at de nye knolde i jorden spirer igen.

Erfaringen siger, at Kuras og Nofy er de sorter, der klarer sig bedst. Kuras har en god evne til at genoptage væksten, og Nofy har meget lille tilbøjelighed til spirede knolde. De foreløbige erfaringer med den nyere sort Saprodi viser også en god tørkeresistens.

Seresta, Kardal, Allstar og Signum frarådes til lettere jorde uden vanding. De øvrige sorter har vi begrænset kendskab til, men generelt klarer sene sorter sig bedre end tidlige.

Brok og nematoderesistens

På arealer, hvor der har været dyrket kartofler flere gange, er der en risiko for, at der kan forekomme nye typer kartoffelnematoder (ål) eller kartoffelbrok. Vi anbefaler derfor, at de, der dyrker kartofler i gamle sædskifter (hvor der har været dyrket kartofler mere end 4-5 gange) anvender en resistent sort hver tredje gang, der er kartofler. Specielt skal vi have fokus på broktype 8/18, som er en karantæne-skadegører, men også pallida-nematoder skal man være opmærksom på, da udbyttetabet ved forekomst kan være stort.

Skimmelresistens

Bliver et stadigt vigtigere fokuspunkt. Vejret bliver tilsyneladende mere gunstigt for skimmel, og skimmelracerne ændrer sig til mere aggressive racer. Ingen sorter er 100% resistente, men der er sorter på vej, der har nye resistensgener, som giver mindre modtagelighed i starten af sæsonen. Disse sorter skal behandles med mindre forbrug af sprøjtemidler og samtidig give en større sikkerhed mod angreb af skimmel. Vi har konstateret, at man skal passe på med at starte for sent med behandlingerne. I øjeblikket er Nofy den eneste sort i programmet. Vi får dog en mindre mængde af den tidlige sort Ardeche til kommende sæson, og året efter forventer vi også at have sorten Fyone med.