AKV

Sorter af melkartofler

Sorter melkartfoler

Tidlighed:
9 – meget tidlig
3 – meget sen

Skimmelresistens:
9 – meget høj
3 – meget lille

Spirevillighed:
9 – meget træg
3 – meget villig

Sort

Anvendelse

Tidlighed

Skimmel-resistens
Top/Knold

Udbytte

Stivelses-procent *

Nematode
Resistens

Brok Resistens - type

Spire-villighed

Repræ-sentation

Kuba

Tidlig - direkte

6

6

1)

Middel

Ro1,4
-

1, 2, 6, 8, 18

7

Dr. Niehoff / AKV

Seresta

Tidlig - direkte

6

6

7

1)

Høj

Ro1,2,3,4
Pa 2,3

1, 2, 6, 8, 18

6

Averis / KMC

Kardal

Direkte

5

7,5

8

Høj

Ro1,2,3,4
-

1

6

Agrico / AKV

Nofy

Direkte

5

9

7

Middel

Ro1,4
Pa 2,3

1

6

Agrico / AKV

Avarna

Direkte/lager

4

7,5

8

 -

Høj

Ro1,2,3,4
Pa 2,3

1, 2, 6, 8, 18

8

Averis / KMC

Kuras

Direkte/lager

4

7

8

 -

Middel

Ro1,4
-

1

8

Agrico / AKV

Novano

Direkte/lager

4

8

8

Høj

Ro1,2,3,4
Pa 2,3

1, 2, 6, 8, 18

9

Dr. Niehoff / AKV

Signum

Direkte

4

6

7

Meget høj

Ro1,4
Pa 2,3

1, 2, 6, 8, 18

5

Agrico / AKV

Skawa

Direkte/ lager

4

8

8

Høj

Ro1,4

-

1

8

Dr. Niehoff / AKV

Festien

Sen direkte/ lager

3,5

8

8

Høj

Ro1,2,3,4
Pa 2,3

1, 2, 6, 8, 18

9

Averis / KMC

 

* Stivelsesprocent - Ud fra Danske forsøg og erfaringer
1) Udbytte: Tidligere sorter giver typisk et lavere udbytte end Kuras ved sen høst, men er konkurrencedygtige ved tidlig optagning. Øvrige senere sorter giver forsøgsmæssigt et udbytte som Kuras (eller bedre). I praksis er Kuras meget dyrkningsstabil.

Sortsbeskrivelser af de enkelte sorter

Tidlige sorter

Seresta er en ret tidlig sort med en meget høj stivelsesprocent. Sorten er lidt modtagelig for virus og afsætter mange knolde. Den har et stort N-behov og skal gødes med ca. 40 N mere end Kuras. Seresta er hovedsorten i hollandsk melproduktion. Er resistent mod alle typer ne-matoder og brok.

Kuba er en ret tidlig sort. Ved planlagt forlevering bør Kuba gødes lidt under norm. Fra såvel Sverige som Tyskland angives det, at sorten i modsætning til andre tidlige sorter klarer sig nogenlunde under tørre forhold. Den bør dog ikke lægges på lettere jorde uden vanding. Sorten har meget bred brokresistens og almindelig nematoderesistens.

Middel tidlige sorter

Allstar er en ny brokresistent sort i udbuddet med stort udbyttepotentiale. Den kan høstes tidligere end Kardal og forventes at kunne indgå i leveringer fra omkring midten af september og resten af sæsonen. Sorten sætter middel mange knolde og har i forsøgene givet 5% over Kuras med en stivelsesprocent, som er ca. 1,5% over Kuras. Det gode udbytte er også fundet ved tidlig høst. Den har et relativt stort N-behov og er noget modtagelig for skimmel i begyn-delsen af sæsonen. Vi forventer, at den er egnet til lagerkartoffel, men har pt. ikke den store erfaring hermed.Allstar er en ny brokresistent sort i udbuddet med stort udbyttepotentiale. Den kan høstes tidligere end Kardal og forventes at kunne indgå i leveringer fra omkring midten af september og resten af sæsonen. Sorten sætter middel mange knolde og har i forsøgene givet 5% over Kuras med en stivelsesprocent, som er ca. 1,5% over Kuras. Det gode udbytte er også fundet ved tidlig høst. Den har et relativt stort N-behov og er noget modtagelig for skimmel i begyn-delsen af sæsonen. Vi forventer, at den er egnet til lagerkartoffel, men har pt. ikke den store erfaring hermed.

Stratos har en meget høj stivelsesprocent. Den har et middel til højt N-behov, hvilket vil sige lidt over Kuras. Stratos kan være problematisk i læggekartoffelavl pga. modtagelighed for stød og lidt spirevillighed. Er resistent mod alle typer nematoder, men har kun almindelig brokresi-stens. Vi forventer ikke, at Stratos får topkarakter som lagerkartoffel til melproduktion.

Kardal kan anvendes middeltidligt i sæsonen, hvor den har et stort udbytte med høj stivelsespro-cent. Nogle år vil den dog have vanskeligt ved at slippe toppen. Kardal kan også anvendes resten af september og oktober. Hvis partiet er fri for sortben, er lageregenskaberne gode, men sortben kan være et problem. Udbuddet de næste par år forventes at være begrænset pga. problemer med sortben i læggekartoffelavlen.

Sildige sorter til direkte levering og lagring

Kuras er en meget stabil højtydende sort. Kuras er en stabil lagersort, blot man er opmærksom på at undgå skimmel i knoldene. Kuras har de sidste 15 år været hovedsort i melavl og er meget let i læggekartoffelavlen (bortset fra nedvisning). Kuras har top-tilvækst hele sæsonen, og dette giver anledning til stor skimmelmodtagelighed også i hele sæsonen.

Avarna er en ”Producent-type”, hvilket vil sige, at den giver mange knolde og har gode lager-egenskaber. Stivelsesprocenten er lidt højere end hos Kuras. Den har resistens mod alle typer brok og nematoder. Avarna er spiretræg og kan med fordel forvarmes. Den kan være vanskelig at høste med grøn top, da denne er ret høj og har tendens til at lægge sig. Uden vanding fraråder vi den på de letteste jorde.