AKV

Retningslinjer for indlevering

Leverancer

 1. Alle leverancer skal være danske af egen avl eller fra en anden kontraktavler til AKV Langholt. Andre leverancer kun efter forudgående skriftlig aftale med AKV. Desuden skal transportmateriellet, hvis det har været brugt til transport af GMO-afgrøder, være grundigt rengjort inden transport af kartofler til AKV.

Indvejning

 1. Den indkaldte dagsmængde skal overholdes, medmindre andet er aftalt. Leveres der for meget vil dette trækkes i næste dags leverance, hvilket kan ramme en anden avler, end den der har leveret for meget.
 2. Meddel avlernummer ved ankomst på brovægt (hav gerne skilt i vindue)

Aflæsning

 1. Vi anbefaler på det kraftigste, at man bruger refleksvest eller lignende, ved færdsel på pladsen.
 2. b. Der må ikke aflæsse før resultatet af kvalitetsprøven, er kommet op på tavlen på vaskeriet.
 3. Vejer afgør om der skal aflæsses i grav eller på pladsen.
 4. Der må ikke aflæsse over midten af graven

Smuds bedømmelse

 1. Hvis prøveresultatet afviger væsentligt fra øvrige resultater, fra samme avler, er det muligt i begrænset omfang, at for foretaget en ny prøve, dette gælder for avler såvel som AKV.  Dette gælder ikke hvis årsag til høj smudsprocent er sten.
 2. hvis smudsprocenten er 15 % eller derover, skal vejer kontaktes inden aflæsning.
 3. Som udgangspunkt, modtages der ikke læs med over 25% smuds.
 4. Ved specielle smudstyper (f.eks. meget træ eller ler) kan læs afvises ved smudsindhold på under 25%.
 5. Forekomst af Koks og større træstykker medfører hjemsendelse af kartofler.

Ensartethed i læs

 1. Læsset af kartofler skal være ensartet og der må ikke være forskel på stivelsesprocent af kartofler eller smudsindhold forskellige steder i læsset.
 2. Det betyder at det ikke er tilladt at læsse således at Kartofler af dårlig kvalitet (f.eks. råd eller lav stivelses %) ligger i bund af læs.
 3. Der vil dagligt blive udtaget læs til stikprøvekontrol for ensartethed i kartoflernes kvalitet

Stivelsesprocent

 1. Der modtages ikke kartofler med under 17 % stivelse, uden forudgående aftale.
 2. Kartofler leveret med under 13 % stivelse vil som udgangspunkt ikke blive afregnet.

Størrelse

 1. Der modtages ikke frasorterede små kartofler (under 40 mm).
 2. Ved levering af kartofler med stor andel af små kartofler kan der blive foretaget ekstra fradrag i ren vægt.

Overtrædelse af regler

 1. Det er den der transporterer kartoflerne (vognmand eller avler selv) der har ansvaret for at ovenstående overholdes.
 2. Overtrædelse af reglerne vil medføre øget opsyn, advarsel eller at man mister retten til at transporterer kartofler (se specielt punkt vedr. Ensartethed i læs).