AKV

Kartoffelkvalitet og smudsbidrag

Kartoffelkvalitet

Leverancer skal være normal handelsmæssig kvalitet, dvs. sunde og friske kartofler med mindst mulig mængde smuds. Som smuds tæller foruden jord også ler, sten, halm, toppe, rådne og frosne kartofler mv.

Kartofler, der efter fabrikkens vurdering ikke er egnede til melfremstilling, eller hvor det vil indebære store omkostninger at foretage rensning, vil blive afvist.

Dette gælder såvel med hensyn til indhold af jord og lette fremmedlegemer som indhold af rådne eller frosne kartofler.

Afvisning kan ske selv ved en normal smudsprocent, såfremt der er stor enkeltforekomst af f.eks. halm, træstykker, toppe, slagger mv.

Ved kvalitetsafvigelse SKAL chauffør/avler henvende sig til vejeren inden indvejning, således at læsset kan vurderes, inden aflæsning påbegyndes.

Der ydes ikke smudspræmie til kartofler under 17% stivelse.
Smuds afregnes i henhold til ”Smudsbidrag/fradrag”.

Smuds- og stivelsesprøve

Smuds- og stivelsesprøver udtages ved indvejning

Det skal understreges, at:
Der må i samme læs kun leveres kartofler af samme kvalitet og sort.

Nødvendige afvigelser herfra skal aftales med vejeren, og bevidst overtrædelse heraf betyder, at man mister retten til at transportere kartofler til fabrikken.

Kartofler med under 17% stivelse modtages kun ifølge aftale med fabrikken.

For yderlig information se ”retningslinjer for levering af kartofler”.