AKV

Om læggekartofler

Læggekartofler

Læggekartofler er grundstenen i al kartoffelproduktion, og kvaliteten af de anvendte læggekartofler samt valget af den rigtige sort er afgørende for et godt udbytte i kartoffelavlen.

AKV Langholt forhandler læggekartofler i både sorter til kartoffelmel og sorter til spisekartofler.

De kartoffelsorter, AKV tilbyder, er hovedsagelig sorter, der er udvalgt i samarbejde med det hollandske firma AGRICO, som AKV repræsenterer i Danmark. Sorterne har været afprøvet i AGRICO’s forsøgssystem, 

som omfatter forsøg i en række europæiske lande, og til sidst sker der en prøvedyrkning i Danmark på forskellige lokaliteter, således at vi kender sorten, når den kommer i produktion.

At producere læggekartofler af høj kvalitet er vanskeligt, og derfor har AKV indført sit eget kvalitetssikringsprogram. Kontrollen er her langt mere omfattende end den statslige kontrol, der udføres af Landbrugsstyrelsen. AKV´s program omfatter minimum seks besøg hos hver avler i løbet af året, og der sker bedømmelser på en række punkter, der har betydning for læggekartoflens kvalitet.

Kartoffelmark