AKV

Leverancer

Leveringsplan

Kartofler skal som hovedregel leveres i den rækkefølge, som er angivet i de udsendte Kørelister 2021, som er udarbejdet med startbogstav R.

Andelshavere kan indbyrdes bytte leveringstidspunkt. Ombytning aftales med vognmand, som herefter meddeler videre til AKV.

Fabrikken kan efter ønske formidle ombytning af leveringstidspunkt ved henvendelse til Maria Tetsche på tlf. 20 60 39 82.

Indkaldelser udsendes ca. 1 uge før forventet leveringsuge. Den indkaldte mængde er bruttovægt, dvs. kartofler inkl. smuds. Evt. leveret mængde udover indkaldt mængde vil blive fradraget i næste leverance. Evt. underleverance vil blive indkaldt sidst i kampagnen.

Leveringsdag og andre detaljer aftales direkte med vognmand.

Leveringer

Kontraktmængden er opdelt i to med ca. 40 % til levering før 1. november og ca. 60 % til levering efter 1. november.

Som standard vil leveringer blive opdelt i del-leveringer i henhold til nedenstående, dog er det muligt efter aftale og afhængig af størrelse at levere hver uge eller hver anden uge,

Dette meddeles til fabrikken senest 1. juni

Årstegning
(Andele +/- overflytninger)

Antal delleveringer

Leveringer før 1. nov.

Leveringer efter 1. nov.

< 2.500 hkg

1

 

 

2.500 – 6.000 hkg

2

1

1

6.000 – 12.000 hkg

3

1

2

12.000 - 20.000 hkg

4

2

2

20.000 - 35.000

7

3

4

>35.000 hkg

Ca. 16 (hver uge)

7

9

Indkaldelser

I kampagnen indkaldes kartoflerne til den eller de uger, som nu er anført på kørelisten. Indkaldelse sker pr. mail til vognmand og avleren, mængden kan afvige fra det, der er anført på kørelisten*). Hvis der i en enkeltleverance er leveret en større mængde end indkaldt, fratrækkes denne mængde avlerens næste leverance, medmindre andet er aftalt med indkalder. 

*) Eventuelle reguleringer af den enkelte leverances størrelse vil - om nødvendigt - finde sted uden varsel. Ændringer vil blive tillagt/fratrukket avlerens sidste leverance, evt. indpasset på et andet tidspunkt.

Valg af vognmænd

På ”Vognmandsliste” kan du se dem, der inviteres til at søge om autorisation for kampagnen 2021.

Selvtransportør

Leverancer fortaget af andelshavere, der leverer med eget køretøj. Selvtransportører vil blive meddelt autorisation i lighed med vognmænd (se nedenstående).

Leveringerne vil blive jævnt fordelt over hele kampagnen og indkaldt efter rækkefølge, indkaldelsen sendes direkte til den enkelte avler.

Autorisation af vognmænd

Alle vognmænd, der ønsker at transportere kartofler til AKV Langholt, skal autoriseres. Betingelsen for at opnå autorisation er, at følgende retningslinjer overholdes:

  • At vognmanden har et kundegrundlag på min. 50.000 hkg kontraktmængde.
  • At kørelisten følges ved leverancer, og at den angivne dagskvote overholdes.
  • At kartoflerne leveres jævnt fordelt over åbningstiden.
  • At der gives meddelelse i modtagelsen om evt. kvalitetsproblemer i kartoflerne inden aflæsning.
  • At der ikke leveres sammenblandede kartofler eller læs med uensartet smudsindhold.

En autorisation kan skriftligt tilbagekaldes, såfremt en vognmand ikke overholder de listede betingelser.

Fabrikken forbeholder sig ret til at anmode om valg af en anden vognmand, såfremt den ønskede ikke kan opnå autorisation.

Fast plads i kalenderen

Vognmænd med et kundegrundlag på minimum 50.000 hkg har den fordel, at de får en fast plads i kalenderen, hvor de følger et fast mønster for leveringsdage og har mulighed for ombytning af leveringstidspunktet imellem de enkelte avlere. Vognmænd med under 50.000 hkg kundegrundlag har mulighed for at gå sammen i en vognmandsgruppe med én kontaktperson, man skal dog tilsammen have min. 50.000 hkg kontakt mængde.

Hele dages leverancer

Leveringsplanen vil blive lavet således, at den enkelte transportør leverer kartofler over hele dagen. I tilfælde af, at der på enkelte dage ikke er kartofler nok til en hel dags leverance, vil disse blive tildelt leveringstidspunkt (f.eks. formiddag eller eftermiddag).

Kartofler fra kule (uden fast bund) skal læsses med kartoffelgreb.