AKV

K-2 (gødning)

K-2 (Gødning)

Et af biprodukterne fra produktionen af kartoffelmel er kartoffelsaft. Fra 2016 har AKV tilbudt produktet K-2, der fremkommer ved, at de tidligere safttyper K-30 og K-45 blandes, og herefter fjernes proteinet. Til sidste afdampes vandet, så tørstofprocenten stiger fra ca. 4% til ca. 40%. K-2 er fordelagtigt til gødskning af kartofler, da det er klorfattigt og har et højt indhold af kali.

  • K-2 kan positionsudbringes på marker efter kalital med AKV’s specialvogne til udbringning.
  • K-2 kan også leveres i gylletank og opblandes heri, hvilket er en meget billig måde at hæve kalital på.
  • K-2 er et ikke økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk produktion

Nærmere information fremgår af datablad.

 

Spørgsmål samt bestilling af K-2 kan ske ved henvendelse til:

Jacob Vestergaard Thuesen
Agro konsulent

Mobil: 40 51 62 34
E-mail: jvt@akv.dk

Datablad K-2