AKV

Om AKV

AKV-NYT

AKV-NYT er AKV’s nyhedsbrev, der udsendes til ca. 400 adresser fire gange om året.
Læserkredsen består af andelshavere, medarbejdere, læggekartoffelavlere, vognmænd, konsulenter og andre med tilknytning til AKV.