AKV

Om AKV

AKV-NYT

AKV-NYT er AKV’s nyhedsbrev, der udsendes fire gange om året.
Læserkredsen består af andelshavere, medarbejdere, læggekartoffelavlere, vognmænd, konsulenter og andre med tilknytning til AKV.